Kết nối-Hợp tác-Chia sẻ-Hiệu quả

0234.3827457 - 0234.3822956
Bàn số: 1
Bàn số: 2
Bàn số: 3

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN SH (TRỰC TUYẾN)
Số lượng tuyển: 170 ứng viên

Vị trí tuyển dụng: LĐ kỹ thuật và công nhân LĐPT/Lái xe nâng, xe xúc lật/NV công nghệ/KTV cơ khí, cơ sửa chữa, điện/Trưởng ca sản xuất/Nhân viên văn phòng

Bàn số: 4

CÔNG TY TNHH MSV
Số lượng tuyển: 120 ứng viên

Vị trí tuyển dụng: May CN/Hoàn thành (Khuy nút, lấy dấu, đóng thùng, dò kim, tiếp nhận)/Bộ phận cắt (trải vải, kiểm hấp/lỗi, ép keo)/Kiểm tra sản phẩm (KCS)/Bán thời gian (khuy nút, khâu tay)

Bàn số: 5
Bàn số: 6
Bàn số: 7
Bàn số: 8

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
Số lượng tuyển: 19 ứng viên

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên CSKH/Kinh doanh dịch vụ chuyển phát/Bán hàng dịch vụ số/Bán hàng KHDN/Giao dịch cửa hàng/Bán hàng điểm bán