Kết nối-Hợp tác-Chia sẻ-Hiệu quả

0234.3827457 - 0234.3822956

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc giao nhiệm vụ Trung tâm triển khai các hoạt động tư vấn, tuyển chọn lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2021 về kế hoạch đưa người lao động ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng,Trung tâm đề nghị các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồngphối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn, tuyển chọn lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể như sau:

1.      Về quy trình đăng ký, phỏng vấn, đào tạo:

Do tình hình ảnh hưởng dịch Covid-19, hiện nay Trung tâm triển khai các hoạt động đăng ký, phỏng vấn, tuyển chọn theo hình thức trực tuyến trên Website: vieclamhue.vn và Fanpage: Việc làm Huế hoặc trực tiếp tại các cơ sở của Trung tâm.

Vào ngày thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ 8giờ00 diễn ra các hoạt động tư vấn chuyên sâu trực tiếp hoặc trực tuyến qua mạng Internet về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại địa chỉ: 12 Phan Chu Trinh, TP Huế.

Các đơn vị, doanh nghiệp được cung cấp tài khoản đăng nhập vào Sàn GDVL trực tuyến (chạy trên phần mềm meet.google.com) trên website: vieclamhue.vn của Trung tâm. Đề nghị các doanh nghiệp đăng ký trước lịch tư vấn, phỏng vấn để Trung tâm thông báo kết nối với người lao động. Đề nghị các địa phương thông tin cho lao động có nhu cầu tìm việc làm để tham gia.

2.    Tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo về các đơn hàng tuyển dụng của các doanh nghiệp tại địa phương: (Có bảng tổng hợp về ngành nghề, điều kiện tuyển chọn, chi phí … các đơn hàng phỏng vấn trong tháng10, đính kèm).

Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, Trung tâm sẽ có kế hoạch phối hợp với các doanh nghiệp để tư vấn, tuyển chọn trực tiếp đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo – Giới thiệu việc làm

Điện thoại: 0234.3827457